วิธีทำกล้อง webcam ให้เป็นกล้องวงจรปิด ค๊าบ

Posted by hacked | Posted in วิธีทำกล้อง webcam ให้เป็นกล้องวงจรปิด ค๊าบ | Posted on 22-10-2010

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำ
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค สเปคของเครื่องที่นำมาทำ
Intel Pentium 4 ขึ้นไป และแรม 512 เมกขึ้นไป ควรใช้ ADSL 512 เมกขึ้นไป
2. กล้องเวบแคม และ ไดเวอร์ของกล้องเวบแคม (ต่อสายเข้าคอมและลงไดเวอร์ให้เรียบร้อย)
3. ไมค์บันทึกเสียง กรณีต้องการบันทึกเสียงด้วย (ต่อสายเข้าคอมและลงไดเวอร์ให้เรียบร้อย)
4. ดาวน์โหลดโปรแกรม Windows Media Encoder 9 ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ แล้วให้
ติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากท้ายบทความนี้)
ขัอดีของการทำ
1. เวลาบันทึกภาพไฟล์จะไม่ใหญ่มากเหมือนระบบกล้องวงจรปิ ดของจริง
2. สามารถดูภาพจากกล้องเวบแคม Online ผ่านทางระบบ LAN และ Internet ได้
3. การติดตั้งและการใช้งานจะง่ายกว่าระบบกล้องวงจรปิด
4. เหมาะกับผู้มีงบน้อย เพราะราคาในการทำระบบจะถูกกว่าระบบกล้องวงจรปิด
ขัอเสียของการทำ
1. ภาพที่ได้จากการบันทึกจะคุณภาพด้อยกว่าระบบกล้องวงจร ปิดของจริงมาก
เพราะคุณภาพของกล้องที่แตกต่างกันมากกับกล้องของระบบ กล้องวงจรปิด
2. การดูภาพจากกล้องเวบแคม Online ผ่านทางระบบ LAN และ Internet
คุณภาพจะด้อยกว่าระบบกล้องวงจรปิดของจริงมาก
3. ไม่สามารถติดตั้งกล้องเวบแคม จากคอมพิวเตอร์ได้หลายๆจุดในการนำมาทำ
เป็นระบบกล้องวงจรปิด
(ใช้กล้องกี่ตัว ก็ต้องเปิดโปรแกรมใหม่ คือ เปิดโปรแกรม 1 = กล้อง 1 กล้อง)
ทีลองใช้กล้อง 2 ตัว ก็พอทนแต่กินสเปกเครื่องมากไปหน่อย
4. ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ได้นาน 24 ชั่วโมงเหมือนระบบกล้องวงจรปิดของ
จริง เพราะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ [Computer Desktop] จะมีระบบการใช้งาน
ที่มีขีดจำกัดและต้องอยู่ในห้องที่ติดแอร์เพื่อช่วยร ะบายความร้อน ทำให้การเปิด
เครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำได้ยากและอาจเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่เหมือนระบบกล้อง
วงจรปิดของจริงซึ่งทำมาเพื่อเปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกๆวัน
5. โปรแกรมนี้ จะดีเลย์ประมาณ 5 วินาที เวลาดูภาพก็พอทน แต่ถ้าเวลาปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไป ท่านก็ต้องมาเซ็ตค่าโปรแกรมใหม่หมดทุกครั้ง
6. การทำระบบนี้จะกินพื้นที่ของ Harddisk เครื่องปานกลางถ้าเซ็ตค่าภาพต่ำๆไว้


ขั้นตอนในการโปรแกรมการบันทึกภาพ
1. ให้ท่านเปิดโปแกรม Windows Media Encoder 9 ขึ้นมา
เลือกไปที่ Broadcast alive event เสร็จแล้ว คลิ๊ก OK
2. จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกกล้องและไมค์ที่ใช้ในก ารบันทึกภาพและเสียง
มาเก็บไว้ครับ ก็เลือกเป็นชื่อกล้องของเราแล้วคลิ๊ก Next
3. เลือก Full from the encode แล้วคลิ๊ก Next ครับ
4. หากเครื่องเรา Set Network ไว้เรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะทำการสร้าง URL
ในการทำ Streeming ภาพเข้าอินเตอร์เน็ตให้เราเลยครับ หาก Port ไปซ้ำ
กับเจ้าอื่นก็ให้โปรแกรม Find Port ให้ใหม่ก็ได้ครับ
5. สามารถ Set คุณภาพของภาพและเสียงได้ตามต้องการครับ
ถ้า Set คุณภาพไว้สูงคุณภาพของภาพก็จะชัดมากแต่ไฟล์ที่ได้ออก มาก็จะใหญ่ตาม
ไปด้วยครับ ตัวอย่างการ Set ตามภาพ จะได้ขนาดนาทีละ 1 MB เองครับ บันทึก
ตามเวลางาน 8 ชั่วโมง เท่ากับจะใช้พื้นที่ Harddisk แค่ 400 กว่า MB เองครับ
ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คลิ๊ก Finish ครับ
6. เลือกไปที่ Popperties > Output > Archive to file > Browse
สามารถเลือก Output ไฟล์ (ตำแหน่งเก็บไฟล์จากการบันทึภาพ) ได้จากที่นี่ครับ
ตั้งชื่อตามวันที่ก็ดีครับจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบทีห ลัง การบันทึกใหม่ในแต่ละวัน
ก็ต้องมาตั้งชื่อไฟล์ใหม่ที่นี่ทุกครั้งนะครับ
7. คลิ๊กที่ Start Encoding โปรแกรมก็จะทำการบันทึกภาพเก็บไว้ให้เลยครับ และ
ทำการ Streeming ภาพให้เลยครับ
วิธีดูภาพ Online ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย
1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เปิดโปรแกรม Windows Media Play ขึ้นมาครับ
ที่เมนูบาร์เลือกที่ File เลื่อนลงมาเลือกที่ Open URL.. ตามภาพครับ
(หากไม่มีโปรแกรม Windows Media Play ดาวน์โหลดได้ที่ท้ายบทความ)
2. พิมพ์ URL ตามที่โปแกรม Windows Media Encode 9 สร้างให้มาใส่ลงไป
(URL ขั้นตอนในข้อ 4. ของขั้นตอนในการโปรแกรมการบันทึกภาพ)
3. รอโปรแกรมทำการโหลดภาพสักครู่ โปรแกรมก็จะโหลดภาพจากกล้องเวบแคมที่เรา
ทำไว้มาให้เราดูได้ หากดูไม่ได้หรือภาพไม่ขึ้นให้เช็ค URL ที่ท่านใส่ไปครับ
วิธีดูภาพ Online ผ่านทาง Pocket PC
1. ในเครื่อง Pocket PC ให้เปิดโปรแกรม Windows Media Play ขึ้นมาครับ
ไปที่ Menu เลื่อนไปเลือกที่ Open URL.. ตามภาพครับ
2. พิมพ์ URL ตามที่โปแกรม Windows Media Encode 9 สร้างให้มาใส่ลงไป
(URL ขั้นตอนในข้อ 4. ของขั้นตอนในการโปรแกรมการบันทึกภาพ)
3. รอโปรแกรมทำการโหลดภาพสักครู่ โปรแกรมก็จะโหลดภาพจากกล้องเวบแคมที่เรา
ทำไว้มาให้เราดูได้ หากดูไม่ได้หรือภาพไม่ขึ้นให้เช็ค URL ที่ท่านใส่ไปครับ ที่นี่
ไม่ว่าจะไปไหนก็ดูภาพได้ตามสะบายครับ
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จะนำมาทำกล้องวงจรปิด
Windows Media Encoder (9)
ขนาด : 9.68 MB.
ประเภท : Freeware
ดาวน์โหลดโปรแกรม Windows Media Player สำหรับคนที่ไม่มี
Windows Media Player 11
ขนาด : 24.56 MB.
ประเภท : Freeware
ที่มาข้อมูล : ที่มา : http://www.pdamobiz.com/