พระราชกรณียกิจ

ด้านการเกษตร ทรงเสด็จเยือนประชาชนท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอดพระชนมายุพระองค์ โดยเสด็จเยือนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร เช่น ทรัพยากรน้ำ เกษตรทฤษีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง

e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b8874

Leave a Reply