C = $check_user"; mysql_free_result($request); ?> น้ำพระทัย « พระราชกรณียกิจ

Archive for the ‘น้ำพระทัย’ Category

น้ำพระทัย

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 22nd, 2011

น้ำพระทัยในการดูแลประชาชนให้ได้รับความสุขสบายอย่างถ้วนหน้า ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดเชื้อชาติใด

 

e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b88732