นายวัฒนา ทุมวงษา

นทค.7 ส่วนประสานงานโทรศัพท์ ฝ่ายชุมสายโทรศัพท์
schedule 04/10/2016 08:14:22 label Brain Bank 2558

เริ่มงานเมื่อปี 2519 สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข ทำงานได้หนึ่งปีก็เปลี่ยนการสื่อสารแห่งประเทศไทย จนเป็น บมจ. กสทโทรคมนาคมในปัจจุบัน ทำงานอยู่ชุมสายมาตลอด บางครั้งก็ช่วยพนักงานสลับสายให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 100 งานสุดท้ายปฏิบัติงาน Network Operation ประสานงานแก้ไขปัญหาลูกค้า รับแจ้งทั้งในและต่างประเทศ เช่น ลูกค้าโทรไม่ได้ ส่งแฟกซ์ไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ VoIP บางครั้งก็ไปเยี่ยมลูกค้าที่บริษัท ในระหว่างทำงานเคยได้รับทุน APT และมีความสามารถพิเศษคือการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีในการติดต่อประสานงาน 

ประสบการณ์ความชำนาญ/ความเชี่ยวชาญพิเศษ

ประสานงานแก้ไขปัญหาลูกค้า รับแจ้งแก้ไขปัญหาขัดข้องการใช้งานทั้งในและต่างประเทศ และรวมถึงความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี

เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ในการทำงาน/ประสานงานลูกค้าต่างชาติต้องหมั่นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้จิตวิทยาในการประสานงาน เข้าใจลูกค้าธรรมชาติลูกค้า เช่น ลูกค้าชาย ให้พนักงานหญิงประสานงาน ลูกค้าชายให้พนักงานหญิงประสานงาน

ความภาคภูมิใจในการทำงาน

ใจจดใจจ่อเมื่อลูกค้ามีปัญหาอยากประสานงานช่วยเหลือให้แก้ปัญหาได้โดยเร็ว เช่น สถานฑูตส่งแฟกซ์ไม่ได้ บริษัท SME รับแฟกซ์ไม่ได้ หรือพระโทรไปอินเดียไม่ได้ จะรีบให้ความช่วยเหลือประสานงานให้ลูกค้าพอใจ

ฝากอะไรให้น้อง ๆ กสท

ขอบคุณที่น้อง ๆ จัดงานเลี้ยงอำลาเกษียณให้อย่างอบอุ่นประทับใจ ขอให้กำลังใจทุกคนในการทำงานเพื่อ CAT