คุณชัยอนันท์ วรขันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกฎหมาย สายงานอำนวยการและกฎหมาย
schedule 04/10/2016 08:16:45 label Brain Bank 2559

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 สายงานอำนวยการและกฎหมายร่วมกับ คต. และ พบ. 
จัดกิจกรรมเสวนาถอดความรู้ โดยได้รับเกียรติจากคุณชัยอนันท์ วรขันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มกฎหมาย ชจญ.(มอ)
ถ่ายถอดความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงาน หัวข้อ "เจาะลึกงานบริหาร ประสบการณ์ตามหนี้กับพี่ชัยอนันท์" ณ ห้อง Customer Focus อาคารบริหาร 2 บมจ. กสท โทรคมนาคม หลักสี่
โดยมี คุณกรรภิรมย์ วานิชโช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มอำนวยการ ชจญ.(ออ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานเสวนาฯ 
และมีผู้ดำเนินรายการประกอบด้วย คุณจิระพงษ์ โรจนวิภาต ชฝ.คต. และคุณวรัทยา ชัยกุลพิพัฒน์ นิติกร 6 ส่วนคดี 1 คอ. 
และมีคุณลิขิตจดบันทึกและจัดทำเอกสารสรุปองคืความรู้จากการเสวนาฯ ประกอบด้วย คุณพัชริน จินดาปทีป ผู้จัดการส่วนวางแผนและพัฒนาสินทรัพย์ สอ. และคุณดำรงค์ ม้วนเงิน ผู้จัดการส่วนคดี 2 คอ. 
ขอขอบคุณผู้ลงทะเบียนร่วมรับฟังการเสวนา ณ ห้อง Customer Focus และเพื่อนพนักงานผู้รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Webcast 
และขอขอบคุณ อท. และเจ้าหน้าที่ Webcast ที่ถ่ายทอดสดให้ตลอดงาน
...เรียนรู้จากงาน ประสบการณ์แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ CAT...
 

สรุปผลงานองค์ความรู้จากการเสวนาถอดความรู้ฯ