ร่วมตอบแบบสำรวจการจัดการความรู้ในองค์กร (CAT KM Survey) ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2559 ลุ้นรับของที่ระลึก จากการร่วมตอบแบบสำรวจ

ร่วมตอบแบบสำรวจการจัดการความรู้ในองค์กร (CAT KM Survey)

ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2559 


ลุ้นรับของที่ระลึก จากการร่วมตอบแบบสำรวจ ^_^
..เรียนรู้จากงาน ประสบการณ์แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ CAT...


คลิกตอบแบบสำรวจ http://hrd.cattelecom.com/kmsurvey59

ไฟล์แนบ