ปุระกาศรายชื่อ 5 ผู้โชคดีรับรางวัลจากกิจกรรม CAT KM Survey 2016