เสวนาเรื่อง "ทิศทางธุรกิจโทรคมนาคมและการแข่งขันธุรกิจในอนาคต"

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้แก่พนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับทราบถึงความสำคัญของแนวโน้มธุรกิจโทรคมนาคมในภาพรวม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จำเป็นในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พิธีเปิด
คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ (Head of Marketing - Google ประเทศไทย)
ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ (Thailand Business Partner & Country Director - Detecon Asia-Pacific., Ltd)
การเสวนาร่วมของ Guest Speaker
คำถามและคำตอบ
รวมภาพบรรยากาศภายในงาน