• About website
Article
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นโยบายจัดการองค์ความรู้ > แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2560
วันที่ 4 ธ.ค. 2560, 14:33   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2560

cloud_download

PDF แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2560

แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2560

64_item (1)
64_item (2)
64_item (3)
64_item (4)
64_item (5)