• About website
Article
วันที่ 4 ธ.ค. 2560, 09:09   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

CAT KM Network

คุณสุรพล บุญโญปกรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับคณะทำงานการจัดการความรู้ฝ่ายช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556