• About website
Article
หน้าแรก > คลังความรู้ > Other > วาทะกรรม คำคม KM ของ KM รุ่นที่ 4
วันที่ 3 ม.ค. 2562, 10:28   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

วาทะกรรม คำคม KM ของ KM รุ่นที่ 4

1.CAT KM แหล่งความรู้คู่คุณธรรม–คุณสืบพงษ์
 2.KM ช่วยงานให้ได้ผล และคนก็พัฒนา ชีวาก็มีสุข – ผศ.ดร.ประศักดิ์หอมสนิท
 3.KM อยู่ในใจ ทำให้งานดี --คุณสุจิน
 4.แก้ปัญหาได้ เมื่อใช้ KM–คุณสำรวย
 5.สุมหัวร่วมคิด สะกัดกิจแก่นงาน เผยแพร่สื่อสาร ร่วมSจัดการ KM–คุณธนพล
 6.KM ไม่ใช่อื่นไกลก็เหมือนผู้อาศัยในบ้านเรา–คุณสุรวิชญ์
 7.แก่นสาระ  แสวงหา Tacit  คิดอย่างบวกควบคู่ KM–คุณประทีป
 8.ร่วมสร้าง ร่วมฝันไปด้วยด้วยกันกับ KM –-คุณวิรัช
 9.KM สร้างรายได้ทำกำไรให้เรา–คุณรัตนา
 10.ชีวิตมีความสุข สนุกกับ KM–คุณสมบูรณ์
 11.CAT KM ทำแล้วรวย–คุณประพนธ์
 12.นโยบายดีต้องนำไปปฏิบัติชุมชนนักปฏิบัติอยากเห็นท่านนำไปปฏิบัติจริง–คุณประพนธ์
 13.KM แบ่งปันความรู้อยู่คู่ กสท ตลอดไป–คุณพเยาว
 14.KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่คู่องค์กร–คุณธีรวัฒน์
 15.จัดการองค์ความรู้ นำสู่แนวคิด พิชิตอุปสรรค ปฏิบัติด้วย KM --ณัฐพงษ
 16.KM ก่อให้เกิดปัญญา ขจัดปัญหาเมื่อมา share กัน–คุณบัวหลัน