• About website
Article
หน้าแรก > คลังความรู้ > Other > วาทะกรรม คำคม KM ของ KM รุ่นที่ 5
วันที่ 12 มิ.ย. 2562, 20:17   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

วาทะกรรม คำคม KM ของ KM รุ่นที่ 5

1. พัฒนา KM อย่างจริงจัง รวบรวมคลังความรู้ เปิดประตูสู่นวัตกรรม – คุณชวนชื่น
  2. ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ รวมพลังเป็น KM–วิสาร์กร
  3. KM ช่วยขจัดปัญหาเพื่อไปสู่ความสำเร็จ ---คุณเพ็ญศร
  4. รวบรวมความรู้ มุ่งสู่การจัดการ เพื่องานบริหาร สำเร็จการองค์กร----บุษบา
  5. องค์กรยั่งยืน พลิกฟื้นธุรกิจ ด้วยภารกิจ KM---ประสิทธิ์
  6. ร่วมเล่า ร่วมเรียง เขียนความรู้ คู่องค์กร-----ธนสักก
  7. ใฝ่คิด ใฝ่เรียน แลกเปลี่ยนปัญหา เพื่อพัฒนา กสท-----กัญญาณัฐ
  8. แลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ สร้างสรรค์เทคนิคการทำงานใหม่
      เพื่อ CAT ของพวกเรา-----ปภาวดี
  9. KM เป็นบันไดก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ของ กสท-----พิมพ์ณัช
  10. อยากเห็น CAT ก้าวหน้า ร่วมพัฒนา KM---กิติมาภรณ์
  11. KM ช่วยพัฒนาบริการ บริหารบุคลากร----ประภาศรี