• About website
Article
หน้าแรก > คลังความรู้ > Management > เสวนาเรื่อง "ทิศทางธุรกิจโทรคมนาคมและการแข่งขันธุรกิจในอนาคต"
วันที่ 3 ม.ค. 2562, 10:28   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

เสวนาเรื่อง "ทิศทางธุรกิจโทรคมนาคมและการแข่งขันธุรกิจในอนาคต"

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้แก่พนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับทราบถึงความสำคัญของแนวโน้มธุรกิจโทรคมนาคมในภาพรวม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จำเป็นในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พิธีเปิด

คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ (Head of Marketing - Google ประเทศไทย)

ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ (Thailand Business Partner & Country Director - Detecon Asia-Pacific., Ltd)

การเสวนาร่วมของ Guest Speaker

คำถามและคำตอบ

รวมภาพบรรยากาศภายในงาน

77_item (6)
77_item (7)
77_item (8)
77_item (9)
77_item (10)
77_item (11)
77_item (12)
77_item (13)
77_item (14)
77_item (15)
77_item (16)
77_item (17)
77_item (18)
77_item (19)
77_item (20)
77_item (21)
77_item (22)
77_item (23)
77_item (24)
77_item (25)
77_item (26)
77_item (27)
77_item (28)
77_item (29)
77_item (30)
77_item (31)
77_item (32)
77_item (33)
77_item (34)
77_item (35)
77_item (1)
77_item (2)
77_item (3)
77_item (4)
77_item (5)