หน้าแรก > Brain Bank

BRAIN BANK

"เมื่อมนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งใด ความรู้หรือภูมิปัญญาก็มักยังประโยชน์หลายชั่วอายุคน"

คำกล่าวข้างต้นเป็นความจริงอย่างไม่มีอะไรต้องเคลือบแคลงสงสัยแล้วทรัพยากรบุคคลของ NT ล่ะ ได้เรียนรู้สิ่งใดหรือไม่ตอบได้เลยว่า แน่นอน ไม่มีอะไรต้องเคลือบแคลงสงสัยเช่นกันแต่ทำไมจึงดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะเราไม่เคยมีการถ่ายทอด รวบรวม และถอดความรู้ออกมาอย่างเป็นระบบที่จะเข้าถึงได้แล้วจะทำอย่างไรดี Brain Bank น่าจะเป็นคำตอบให้ได้

Brain Bank เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ แผนงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ NT ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านต่างๆอันเกิดขึ้นและสั่งสมมาจากการทำงานของบุคลากรของ NT เนื่องจากความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน ตลอดจนอันอาจจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของ NT ต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทีมงาน Brain Bank ได้มีหนังสือเชิญชวนทรัพยากรบุคคลของ NT เข้าร่วมในโครงการฯ ตามที่ท่านจะสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมงานไปสัมภาษณ์ หรือ การจัดทำบทความเกี่ยวกับความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์การทำงาน หรือ การเป็นวิทยากร เป็นต้น โดยขณะนี้ได้รับการตอบรับและมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์นี้

NT และทีมงาน Brain Bank หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ที่บุคลากรทุกท่าน ได้ถ่ายทอดไว้นี้ จะยังประโยชน์หลายชั่วอายุคนและเป็นฐานความรู้ที่จะนำไปต่อยอดเพื่อให้ NT เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ท้ายที่สุดนี้ ทีมงาน Brain Bank ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ NT และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพนักงานได้เข้ามาเยี่ยมเยียนและเพิ่มพลังสมองให้กับตนเองจากทรัพยากรทางปัญญาที่อยู่ใน Brain Bank แห่งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่จะร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เพื่อเติมเต็ม Brain Bank ของเราทุกคนในโอกาสต่อไปอย่างต่อเนื่อง หรือ หากท่านมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อทีมงาน ได้ที่ คุณกู้เกียรติ์ email: ntkm@nc.ntplc.co.th โทร 7411

ณ ที่นี้ ประตู Brain Bank ได้เปิดต้อนรับท่านแล้ว ...