หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นท...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่นที่ 1

วันที่ 14 ก.พ. 2565, 09:00   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร