หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การจัด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การจัดทำ Knowledge Map และทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ

วันที่ 4 ธ.ค. 2560, 09:28   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

เมื่อ 2560 มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การจัดทำ Knowledge Map และทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม Team Work 2 โดยมี ผู้เแทนข้าร่วมประชุม จากสายงานโครงข่าย สายงานการตลาดและการขาย และ ผู้แทน พบ. เข้าร่วมประชุม  และมี คุณธีระยุทธ์ ศักดิ์วิลาสตระกูล ชจญ.(ปข) เป็นธระธานที่ประชุม และมี รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำในการทำ Knowledge Map

ภาพงาน

80_item (47)
80_item (46)
80_item (48)
80_item (49)
80_item (50)
80_item (51)
80_item (52)
80_item (53)
80_item (54)
80_item (55)
80_item (56)
80_item (57)
80_item (58)
80_item (59)
80_item (61)
80_item (60)
80_item (62)
80_item (63)
80_item (64)
80_item (65)
80_item (66)
80_item (67)
80_item (68)
80_item (1)
80_item (3)
80_item (4)
80_item (5)
80_item (6)
80_item (7)
80_item (8)
80_item (9)
80_item (10)
80_item (11)
80_item (12)
80_item (13)
80_item (14)
80_item (15)
80_item (16)
80_item (17)
80_item (18)
80_item (19)
80_item (20)
80_item (21)
80_item (22)
80_item (23)
80_item (24)
80_item (25)
80_item (26)
80_item (28)
80_item (29)
80_item (30)
80_item (31)
80_item (32)
80_item (33)
80_item (34)
80_item (35)
80_item (36)
80_item (37)
80_item (38)
80_item (39)
80_item (40)
80_item (41)
80_item (42)
80_item (43)
80_item (44)
80_item (45)