หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การจัด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การจัดทำ Knowledge Map และทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ

วันที่ 7 ก.พ. 2561, 09:24   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 การจัดทำ Knowledge Map และทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม Team Work 2 โดยมี ผู้เแทนข้าร่วมประชุม จากสายงานโครงข่าย สายงานการตลาดและการขาย และ ผู้แทน พบ. เข้าร่วมประชุม  และมี คุณธีระยุทธ์ ศักดิ์วิลาสตระกูล ชจญ.(ปข) เป็นธระธานที่ประชุม และมี รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท เป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำในการทำ Knowledge Map

ภาพงาน

87_item (6)
87_item (7)
87_item (8)
87_item (9)
87_item (10)
87_item (11)
87_item (12)
87_item (13)
87_item (14)
87_item (15)
87_item (16)
87_item (17)
87_item (1)
87_item (2)
87_item (3)
87_item (4)
87_item (5)