หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม > นโยบายจัดการองค์ความรู้ > แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2561

วันที่ 24 พ.ค. 2561, 14:35   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

cloud_download

แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2561

แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2560

n.บทที่ 5 แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2561-1
n.บทที่ 5 แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2561-2
n.บทที่ 5 แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2561-3
n.บทที่ 5 แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2561-4
n.บทที่ 5 แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2561-5
n.บทที่ 5 แผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรมปี 2561-6