หน้าแรก > คลังความรู้ > กลุ่ม > Success Story > Success Story 2019 ของสำนักงานบริการลูกค...

คลังความรู้

Success Story 2019 ของสำนักงานบริการลูกค้า

วันที่ 22 ก.ค. 2563, 15:07   โดย นาย ชูพงศ์ ภู่ภมร

สค. ที่มีจำนวนวงจรใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรก

200180
200181
200182

สค. ที่มีรายได้สูงสุด อันดับหนึ่ง

200183

สค. ที่มีวงจร Business สะสมสูงสุดอันดับหนึ่ง

202770